Marketing Digest
«Լիլիթ Շաքարյանն ինքն էլ է Բրենդ»,- ասում է ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Արթուր Աթանեսյանը
Քաղաքական իմիջ․ ինչպե՞ս են ստեղծվում քաղաքական գործիչների կերպարները․ Նվարդ Մելքոնյան
«Լավագույն հայկական բրենդ»-2020

Տեսանյութեր

«3 րոպե մարքեթինգի մասին». Արամ Նավասարդյան
Ընտրացանկ